Memaparkan catatan dengan label Esei. Papar semua catatan
Memaparkan catatan dengan label Esei. Papar semua catatan

Selasa, 4 Jun 2013

Masalah Gengsterisme di Sekolah


Isnin, 3 Jun 2013

Wanita Sebagai Pemangkin Kecemerlangan Alam Sekitar

 
Masyarakat pada hari ini perlu mengiktiraf peranan dan sumbangan wanita dalam pelbagai aspek pembangunan negara. Wanita memainkan peranan dan memikul tanggungjawab yang sama penting dalam memastikan keharmonian masyarakat dan kemakmuran ekonomi melalui pengurusan rumah tangga, penjagaan dan pendidikan anak-anak. Bukan sahaja membangunkan masyarakat dari segi ekonomi, politik  dan sosial, malah turut menjadi nadi pembangunan alam sekitar negara.

          Pelbagai peranan yang dimainkan oleh wanita bagi memastikan alam sekitar sentiasa terjaga dan tidak dinodai dengan sewenang-wenangnya. Tidak dinafikan bahawa kaum Adam juga turut terlibat dalam pembangunan alam sekitar, tetapi penglibatan golongan wanita lebih terserlah dan menjadi perhatian. Oleh kerana wanita mempunyai pelbagai peranan dalam masyarakat, wanita mampu mempengaruhi persekitarannya lebih baik berbanding lelaki. Ini kerana adanya rasa tanggungjawab terhadap alam sekitar demi kebaikan bersama dimasa hadapan..

Manusia tidak sebebasnya memiliki semua khazanah di muka bumi ini. Alam sekitar sekadar amanah Allah kepada manusia dan manusia berkewajiban mengurusnya dengan baik. Melakukan kerosakan dan kebinasaan kepada alam ini adalah tanda pengkhianatan terhadap amanah itu. Kesedaran terhadap alam sekitar, peranan dan tanggungjawab terhadapnya wajar dimulakan seawal mungkin. Jika kesedaran dan pendidikan ini dapat dimulakan sejak kecil, ia secara tidak langsung akan melahirkan generasi yang bertanggungjawab terhadap amanah yang Allah berikan kepada manusia. Oleh itu, wanita perlu memberikan keutamaan dan komitmen yang tinggi terhadap usaha-usaha untuk mendidik dan memupuk nilai-nilai asas pengetahuan, kesedaran dan kecintaan terhadap alam sekitar di kalangan ahli keluarga dan anak-anak.

 Wanita perlu memberi perhatian kepada masalah alam sekitar dan memberikan pendidikan yang sepatutnya kepada anak-anak. Menjaga kebersihan alam sekitar ini haruslah bermula dengan kebersihan diri, bilik dan rumah secara keseluruhan. Menjaga kebersihan adalah tugas yang perlu dilaksanakan bersama-sama dengan anak-anak untuk memberi pendedahan dan tunjuk ajar dari peringkat yang paling awal. Sebagai  seorang ibu, wanita perlu mengasuh anak-anak supaya menyintai kebersihan seperti mengajar anak-anak membuang sampah di tempat yang sepatutnya dan melarang anak-anak daripada melakukan kerosakan terhadap alam semulajadi. Dengan ini anak-anak akan menjadi terbiasa dengan didikan berkenaan dan akan terbawa-bawa ke alam remaja dan dewasa sekaligus akan melahirkan masyarakat yang peka kepada kebersihan.

Amalan gaya hidup yang lebih mesra alam iaitu kurangkan pembaziran, lebihkan perkongsian dan hidup sederhana perlu ditekankan dalam kehidupan seharian keluarga.  Tanggungjawab dipikul sebagai seorang ibu yang dapat membentuk dan menyemai jiwa anak-anak supaya mencintai alam sekitar. Kejayaan seorang ibu mendidik anak-anak menjaga alam sekitar membuktikan bahawa wanita sebagai tonggak utama yang mendorong kecemerlangan alam sekitar. Pembaziran dan pembuangan perlu dielakkan kerana sumber asli bumi ini akan pupus dengan cepat jika kita tidak mula berjimat dan perlu menyelamatkannya mulai sekarang. Keindahan alam harus dikekalkan demi masa depan anak-anak.

Persoalan alam sekitar di Malaysia jarang-jarang dilihat atau dibincangkan dengan tumpuan khusus pada wanita. Ini bermakna bahawa masalah tertentu yang dihadapi wanita yang berkaitan dengan alam sekitar selalunya tidak diperakui atau ditangani, sama ada oleh para penganalisis dan penyelidik, pembuat dasar atau aktivis alam sekitar. Ini juga menyebabkan hakikat bahawa ramai wanita sendiri yang tidak memahami bagaimana persoalan alam sekitar memberi kesan terhadap mereka dan mereka tidak mendapat kemudahan untuk berbuat demikian. Sungguhpun begitu, persoalan alam sekitar bukan saja memberi kesan kepada wanita, kadangkalanya mendatangkan kesan kepada mereka dengan cara yang lebih berbanding dengan lelaki. Misalnya, disebabkan wanita pada umumnya bertanggungjawab terhadap pengurusan dan penjagaan rumahtangga, wanita terpaksa menanggung kebanyakan beban daripada kekurangan makanan dan air yang disebabkan oleh salah urus alam sekitar.

Justeru itu, dalam masyarakat luar bandar dan peribumi, wanita melangkah lebih jauh untuk mencari makanan, minyak dan sumber perubatan seperti herba disebabkan semakin banyak hutan yang ditebang untuk mendapatkan kayu balak, perladangan dan program pembangunan. Kadangkalanya mereka terpaksa menyertai pasaran pekerjaan kerana tidak dapat mencari sumber semula jadi secukupnya untuk menampung keluarga mereka. Ini bermakna bahawa wanita luar bandar atau peribumi mempunyai banyak pengetahuan luas tentang alam semula jadi. Mereka mengetahui misalnya khazanah perubatan daripada pokok-pokok atau berapa banyak buah petai yang boleh dipetik atau buluh yang boleh diambil tanpa pengurangan sumber terhadap alam sekitar. Dengan bertambahnya masalah alam sekitar, beban kerja dan tanggungjawab wanita juga meningkat. Apabila wabak penyakit seperti meletusnya wabak taun disebabkan penjagaan kebersihan yang buruk, bekalan air yang tidak bersih, pencemaran dan lain-lain, wanita memikul tanggungjawab merawat anggota keluarga yang sakit.  Oleh itu, penglibatan dan pembabitan wanita dalam pemeliharaan dan penjagaan alam sekitar merupakan perkara yang sangat penting untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia pada masa akan datang.

Asas yang paling mudah untuk menanam semangat cintakan alam sekitar ialah dengan cara mendidik masyarakat bagaimana menjaga kebersihan alam sekitar. Sifat wanita yang lebih teliti dan peka menjadikan mereka lebih menghargai anugerah Tuhan dengan menjaga dan melindungi alam sekitar daripada kemusnahan. Ini dapat dilihat dengan gaya hidup wanita yang mempunyai kediaman sendiri iaitu suka menghiasi rumah mereka dengan tanaman yang dapat memberi kesegaran serta mengekalkan kehijauan alam semulajadi. Tanaman hiasan seperti bunga, menjadi kebiasaan bagi kebanyakan wanita untuk menghiasi kediaman. Tanaman sebegini sebenarnya merupakan salah satu cara memelihara alam sekitar. Walaupun kelihatan sangat kecil manfaatnya, namun ia turut menyumbang kepada alam sekitar yang lebih sihat.

Wanita yang bijak seharusnya menguruskan sumber atau barangan yang telah terpakai dengan sistematik. Sampah sarap yang dihasilkan di rumah bukanlah punca yang menyumbang kepada pencemaran, tetapi ia boleh ditukar ganti menjadi sesuatu yang lebih berharga berdasarkan usaha yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar melalui konsep 3M iaitu program kitar semula. Amalan kitar semula dikatakan adalah aktiviti yang paling berjaya dalam abad ke 20. Dengan mengamalkan aktiviti kitar semula, masyarakat dapat  mengurangkan pembaziran sumber alam yang amat bernilai. Contohnya, barangan seperti botol kaca boleh dijadikan perhiasan rumah atau digunakan semula. Kertas-kertas lama juga boleh dijadikan perhiasan dan juga boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan dengan menjual barangan perhiasan daripada bahan buangan ini. Hal ini dapat memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa bahan yang telah terpakai ini masih boleh dimanfaatkan dan seterusnya memberi pulangan yang lumayan. Oleh itu, daya kreativiti dan kebijaksanaan adalah amat penting dalam menguruskan bahan buangan ini.

Wanita merupakan golongan terbesar yang berada dalam institusi-institusi pendidikan. Tidak kira apa status wanita, sama ada sebagai pendidik mahupun pelajar, wanita perlu sentiasa aktif dalam menjalankan program-program berkenaan alam sekitar. Program institusi itu, wajar diselitkan dengan program ke arah meningkatkan kefahaman dan kesedaran terhadap alam sekitar. Wanita menjadi penggerak kepada kempen penjagaan alam sekitar di kebanyakan institusi seperti institusi pendidikan dan pekerjaan. Sifat semulajadi wanita yang sukakan suasana yang bersih dan sihat mendorong mereka mementingkan penjagaan alam sekitar tidak kira dimana mereka berada. Dalam institusi pendidikan, wanita memainkan peranan dengan memberi kesedaran dan sokongan kepada pelajar supaya lebih prihatin terhadap alam sekitar dengan menjaga kebersihan persekitaran kelas atau institusi pendidikan.

Dalam konteks institusi mahupun agensi kerajaan, swasta ataupun badan bukan kerajaan, kesedaran dan keprihatinan terhadap alam sekitar harus dipertingkatkan.  Di dalam alam pekerjaan, wanita menjadi contoh kepada rakan sekerja dengan menunjukkan sikap dan etika yang baik terhadap alam sekitar dan seterusnya boleh dijadikan teladan. Sebagai seorang pemimpin pula, wanita berperanan sebagai model kepada para pekerja dalam menjaga alam sekitar. Selain kepada pekerja, wanita juga menjadi model kepada masyarakat. Contohnya, melalui Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, para pemimpin wanita  menyebarkan maklumat mengenai kepentingan menjaga alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkan pencemaran alam sekitar. Kempen  seperti kitar semula dijalankan di seluruh negara dan kerap-kali dijalankan di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi.  Risalah-risalah berkenaan alam sekitar juga turut diedarkan bagi memberi kesedaran kepada seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya menjaga alam sekitar. Menurut kajian, ada banyak kebaikan sekiranya kitar semula diamalkan. Antaranya ialah dapat menjimatkan sumber alam untuk generasi akan datang, mengurangkan pengeluaran gas hijau dan pencemaran air, menjimatkan penggunaan tenaga, merangsang pertumbuhan teknologi hijau dan mengurangkan keperluan kepada pusat pembuangan dan pembakaran sampah.

Dalam konteks kejiranan pula, wanita boleh mempengaruhi jiran-jiran agar turut sama menjaga alam sekitar. Semangat kerjasama kejiranan dalam mempromosi alam sekitar dan kehidupan yang sihat merupakan satu kaedah inisiatif komuniti yang efektif. Dengan itu, sokongan harus diberikan kepada program-program yang berlandaskan kaedah tersebut. Masyarakat harus diberikan kesedaran supaya tidak mencemarkan alam sekitar kerana sumber-sumber dari alam sekitar sangat diperlukan. Manusia memerlukan air bersih, bekalan oksigen dan makanan dari alam sekitar. Jika keperluan ini tercemar, kehidupan masyarakat akan terganggu dan tidak sempurna. Alam sekeliling tercemar juga mengundang penyakit seperti denggi, taun dan keracunan. Antara amalan yang boleh dilakukan bersama ialah mengurangkan kuantiti sampah yang dihasilkan setiap hari. Hal ini bermakna sumber perlu dikurangkan penggunaannya dan mengurangkan juga pembuangannya. Barangan ini termasuk barang tahan lasak dan tahan lama serta bahan yang bebas toksik. Proses penyediaan bahan yang lebih lasak dan tahan lama mungkin lebih rumit tetapi kesan jangka panjangnya adalah lebih baik kerana ia tidak banyak menggunakan bahan sumber, boleh digunakan semula dan tidak perlu dibuang.

Seterusnya ialah wanita perlu menggalakkan penggunaan semula barang yang sedia ada sebagai salah satu cara untuk memberhentikan bahan buangan pada peringkat sumber kerana ia dapat melambatkan atau menahan kemasukan bahan itu ke dalam sistem pengutipan dan pembuangan sampah. Kajian yang dijalankan di Amerika Syarikat mendapati bahawa dua hingga lima peratus daripada sampah yang dibuang sebenarnya boleh diguna semula. Seandainya masyarakat mengamalkan budaya ini, sampah yang menggunung banyaknya dapat dikurangkan di pusat pelupusan sampah. Wanita boleh mengamalkan cara ini dengan beberapa kaedah. Antaranya ialah menggunakan pinggan mangkuk dan perkakas yang boleh dibasuh dan diguna semula dan bukan jenis ‘disposable’. Penggunaan kertas tisu di rumah juga perlu dikurangkan dan digantikan dengan penggunaan sapu tangan yang boleh dibasuh dan diguna beberapa kali.  Kesedaran seperti ini harus dipupuk dalam masyarakat dan wanita adalah salah satu agen yang mampu membawa kesedaran ini.  

Ahad, 2 Jun 2013

Bencana Alam : Sediakan Payung Sebelum Hujan

     Dewasa ini, negara kita sering dikejutkan dengan bencana alam yang serius dan membimbangkan. Bencana alam ini memang tidak pernah terduga oleh mana-mana pihak dan berlaku secara tiba-tiba. Contohnya bencana banjir kilat yang berlaku di Kuala Lumpur pada tahun 2007. Banjir kilat yang melanda di Kuala Lumpur sehingga sedalam 1.8 meter pada hari Ahad, 10 Jun 2007, jam 6.00 petang hingga 8.00 malam, selama empat jam akibat hujan lebat. Kawasan utama yang tenggelam ialah Dataran Merdeka, Jalan Tun Perak, Jalan Raja, Kelab Diraja Selangor, Jalan Ipoh, Jalan Masjid India, Masjid Jamek, Stesen LRT Masjid Jamek, Kampung Baru, Kampung Chubadak dan Sentul. Jalan Tun Razak, Jalan Ampang, Jalan Dang Wangi, Jalan Kampung Pandan dan Jalan P. Ramlee turut dilanda banjir. Air memenuhi bawah Dataran Merdeka dan terpaksa disedut keluar. Air melimpah hingga ke dewan sembahyang Masjid Jamek. Banjir kilat ini mengakibatkan ratusan kereta dan bangunan rosak serta tidak dapat digunakan lagi. Sesungguhnya, bencana alam yang menimpa di Kuala Lumpur mengakibatkan kerugian yang besar kepada penduduk dan juga negara.

Bencana alam bolehlah ditakrifkan sebagai satu keadaan yang tidak dapat ditentukan oleh manusia dan tidak perlu dipertanggungjawabkan. Kejadian ini berlaku akibat daya alam semulajadi dan menyebabkan kesukaran, kecederaan atau kematian misalnya banjir, gempa bumi, tanah runtuh, el-nino dan la-nino dan sebagainya. Bencana adalah sesuatu kejadian yang berlaku secara mengejut, bersifat kompleks dan mengakibatkan kehilangan nyawa, kemusnahan kepada harta benda atau alam sekitar serta menjejaskan aktiviti masyarakat setempat. Kejadian ini memerlukan pengendalian yang melibatkan sumber, peralatan, kekerapan dan tenaga manusia yang ekstensif daripada banyak agensi serta penyelarasan yang berkesan dalam mana kemungkinan memerlukan tindakan yang kompleks dalam jangka masa yang panjang. Jabatan Kerja Raya Malaysia selaku jabatan kerajaan yang melaksanakan projek infrastruktur awam dan juga penyelenggaraan prasarana awam akan memberi khidmat dari segi amaran awalan dan juga maklumat-maklumat penting akibat bencana alam yang terjadi di negara ini.

Bencana alam sebenarnya boleh dielak jika langkah pencegahan dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Langkah pencegahan yang dimaksudkan ialah dengan penjagaan dan pengurusan alam sekitar yang terancang dan tidak meninggalkan kesan negatif terhadapnya. Secara saintifik, konsep ‘alam sekitar ‘ yang merupakan “alam tabii”(nature) adalah unsur-unsur alam sekitar yang melibatkan perhubungan antara dua unsur iaitu abiotik dan biotik. Unsur abiotik dikenali sebagai unsur tidak hidup seperti angin dan suhu manakala unsur biotik pula ialah sebagai unsur hidup iaitu manusia dan ikan. Kesemua unsur alam sekitar saling berhubungan antara satu sama lain dalam suatu sistem yang harmoni dan dinamik. Alam sekitar merupakan elemen penting yang perlu dijaga agar dapat mewujudkan keharmonian alam persekitaran yang dapat dikongsi bersama-sama oleh anggota masyarakat tanpa batasan sempadan politik, kaum, agama, keturunan, usia dan jantina. Dalam Islam menekankan kepada pentingnya penjagaan alam sekitar supaya bermanafaat kepada makhluk-Nya dan ini telah diamanahkan kepada manusia sebagai khalifah (iaitu yang diamanahkan untuk menjaga, mengurus, mengatur dan sebagainya) di muka bumi Tuhan. Apabila alam sekitar terpelihara dengan pembangunan yang terancang akan dapat mengurangkan berlakunya malapetaka yang tidak dapat diramal. Oleh itu, kita harus berusaha untuk menjaga alam sekitar daripada terus musnah di samping melaksanakan projek pembangunan yang lebih tersusun dan tidak meninggalkan sebarang impak negatif terhadap alam sekitar.

Antara langkah pencegahan untuk mengelak berlakunya bencana alam ialah melalui pelaksanaan “pembangunan mapan” di negara kita. Secara ringkasnya, pembangunan mampan adalah pembangunan negara yang dilaksanakan di samping memelihara alam sekitar. Pembangunan mampan merupakan satu konsep pembangunan yang harus dijalankan secara berterusan atau baik tanpa merosakkan hak-hak generasi akan datang. Dengan lain perkataan, iaitu kemajuan yang memenuhi keperluan masa kini tanpa mengancam keupayaan generasi akan datang bagi memenuhi keperluan mereka. Konsep pembangunan ini mengambil kira aspek keadilan sosial, keperluan asas manusia, kesihatan awam dan kesedaran masyarakat terhadap persekitarannya dari segi hubungannya dengan ruang dan masa. Hal ini kerana konsep pembangunan terdahulu tidak pernah berusaha untuk mengharmonikan atau mengukuhkan hubungan antara dua elemen dan menyebabkan wujudnya konflik atau ketidakserasian dalam sesebuah kawasan. Pembangunan mampan merupakan satu strategi baru yang diterapkan dalam pengurusan alam sekitar negara ini. Perkara ini wujud apabila dunia merasakan kebimbangan terhadap kemerosotan kualiti alam sekitar ekoran daripada pelbagai aktiviti pembangunan yang dijalankan tanpa pengawalan dan pemantauan yang baik. Satu persidangan antarabangsa mengenai alam sekitar dan pembangunan telah dijalankan pada 15 Disember 1983 bagi merangka agenda sedunia untuk perubahan. Suruhanjaya yang ditubuhkan meminta semua negara sama ada secara gabungan atau individu menginterasikan pembangunan mampan sebagai matlamat mereka dan menerapkan beberapa prinsip yang telah ditetapkan dalam Laporan Brundtland hasil daripada persidangan tersebut (UNCED).

Di Malaysia, kerajaan telah memberikan tanggungjawab kepada Jabatan Alam Sekitar bagi merealisasikan pembangunan secara mampan sebagai salah satu strategi pengurusan alam sekitar. Jabatan Alam Sekitar Malaysia juga dibantu oleh beberapa agensi lain seperti kerajaan tempatan, Jabatan Alam Sekitar di peringkat negeri dan sebagainya. Selain itu, agenda pembangunan secara mampan juga menjadi konsep utama dalam penggubalan beberapa polisi penting pembangunan negara dan strategi pembangunan ekonomi Malaysia. Antaranya dalam Dasar Pembangunan Negara dimana, selain dinyatakan matlamat untuk mencapai taraf sebuah negara maju pada tahun 2020 dasar ini juga menggariskan bahawa setiap pembangunan yang dijalankan mestilah “memberikan perhatian kepada perlindungan alam sekitar dan ekologi dalam jangka panjang agar pembangunan negara dapat dilestarikan”.

Hal ini menjelaskan tentang kepentingan pelaksanaan pembangunan secara mampan dalam semua aspek rancangan pembangunan negara pada masa hadapan. Berdasarkan kenyataan di atas juga menunjukkan bahawa kerajaan kini amat mementingkan pembangunan yang bersifat mampan kerana alam sekitar dan ekologi merupakan sesuatu yang sangat penting daripada pembangunan yang dilaksanakan demi memenuhi permintaan dan keperluan manusia pada masa kini. Justeru, kerajaan telah menjalankan langkah bagi mengenalpasti pembangunan yang akan dilaksanakan menepati maksud seperti yang terkandung dalam Dasar Pembangunan Negara. Bagi pelaksanaan pembangunan mampan secara baik dan berkesan, kita memerlukan beberapa prinsip asas yang boleh dijadikan sebagai landasan untuk menuju matlamat tersebut. Berdasarkan Deklarasi Langkawi (1989), menyatakan bahawa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu keperluan mendesak tetapi perlu memberi pertimbangan yang teliti terhadap aspek alam sekitar. Oleh itu, bagi menyimbangi dua-dua elemen tersebut pertumbuhan ekonomi mesti digalakkan dan pada masa yang sama sumber asas alam sekitar juga hendaklah dipertingkatkan.

Kepentingan pelaksanaan pembangunan secara mampan adalah sebagai mekanisma kawalan alam sekitar secara perundangan yang paling baik iaitu melalui pelaksanaan Penilaian Impak Alam Sekitar (EIA) bagi merealisasikan pembangunan mampan di sesebuah negara. Di mana, kawalan jangka panjang terutamanya dari segi perancangan pembangunan yang turut mengambil kita aspek alam sekitar secara menyeluruh. Oleh itu, pembangunan mampan merupakan langkah kerajaan dalam berusaha menjaga alam sekitar agar dapat mengelak sesuatu kejadian buruk.

Pencegahan kedua untuk menjaga alam sekitar ialah melalui kesedaran orang ramai tentang pentingnya memelihara dan memulihara alam sekitar. Pelbagai kempen harus dijalankan oleh kerajaan agar dapat memberi pendedahan, pengetahuan dan kesedaran kepada orang ramai supaya tidak memandang ringan masalah alam sekitar yang dihadapi oleh negara kita pada masa kini. Peranan masyarakat khususnya dalam bentuk perlakuan dan kesedaran penting dalam mengawal sisa-sisa dan masalah kemerosotan alam sekitar. Kesedaran ini penting untuk mencapai tahap kehidupan yang baik serta menjamin program-program pemuliharaan alam sekitar mencapai kejayaan. Oleh itu, bagi merealisasikan penglibatan masyarakat, maka perlu ditanamkan kesedaran dan semangat ke dalam diri masyarakat itu sendiri. Selain itu, kerajaan harus sentiasa memberi pendidikan mengenai alam sekitar terhadap masyarakat kerana pendidikan dalam alam sekitar mempunyai berbagai peranan terutamanya dari segi pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Masyarakat perlu mempunyai pengetahuan tentang aspek-aspek seperti alam semula jadi, alam ciptaan manusia dan bagaimana manusia berinteraksi dengan alam sekitar. Galakan dan dorongan diperlukan dalam pendidikan secara formal terutamanya di peringkat sekolah sebagai pendidikan asas dan di peringkat universiti sebagai pendidikan yang memberi penekanan terhadap kajian-kajian saintifik dan kualitatif. Masyarakat yang berpendidikan tinggi tetapi tidak tahu menghargai alam sekitar tidak akan menjamin kesejahteraan alam sekitar, tetapi pendidikan mengenai isu-isu alam sekitar yang diterapkan akan membawa makna yang lebih mendalam. Konsep ini membawa kepada konsep etika alam sekitar. Etika alam sekitar yang diterap dalam diri masyarakat menjadikan diri mereka lebih menghargai, menyayangi dan berdisiplin dalam setiap tindakan yang melibatkan alam sekitar. Contohnya perbuatan tidak beretika yang dilakukan oleh segelintir masyarakat iaitu membuang sampah sarap ke dalam sungai. Perbuatan ini haruslah dilarang sama sekali dan masyarakat tersebut haruslah disedarkan melalui pendidikan atau ilmu yang disalurkan oleh kerajaan.

Seterusnya, penguatkuasaan undang-undang juga adalah penting dalam pencegahan kepada pencemaran alam sekitar dan seterusnya mengelakkan bencana alam. Hal ini kerana mekanisme atau kaedah ini yang dianggap paling berkesan untuk mengawal aktiviti pembangunan dan pencemaran terhadap alam sekitar. Sebelum merdeka lagi sudah terdapat perundangan mengenai alam sekitar yang melarang mana-mana pihak melakukan aktiviti yang negatif sehingga memberi kesan terhadap alam sekitar. Malahan sehingga kini terdapat tidak kurang daripada empat puluh lima buah perundangan yang telah digubal dan digunapakai untuk menjaga persekitaran secara lestari. Perundangan yang berkaitan denga aspek alam sekitar secara umumnya digubal untuk menangani masalah yang kerap wujud iaitu berkaitan dengan pencemaran air, udara, bunyi bising dan lain-lain. Sebahagian besar penggubalan undang-undang tersebut bertujuan mengatur atau sebagai panduan kepada aktiviti manusia yang mungkin secara langsung ataupun sebaliknya dalam mempengaruhi kualiti persekitaran mereka. Terdapat juga beberapa buah perundangan yang berbentuk pencegahan bagi tujuan pengawalan atau pengurangan kemungkinan kemerosoton kualiti persekitaran. Oleh itu, masyarakat tidak sewenang-wenang melaksanakan sesuatu tindakan sebelum mengetahui kesannya terhadap alam. Hal ini kerana semua peraturan sudah termaktub dalam undang-undang.

Di samping itu, peranan kerajaan, pihak swasta, badan-badan bukan kerajaan (NGO) dan masyarakat dalam bersama-sama memelihara dan memulihara alam sekitar. Semua pihak sama ada yang berkepentingan ataupun tidak haruslah berganding bahu melaksanakan tuntutan murni menjaga kelestarian alam daripada musnah. Penglibatan pihak swasta, NGO dan masyarakat termaktub di dalam Rancangan Malaysia Kelapan iaitu golongan ini digalakkan untuk terus memainkan peranan aktif dalam melindungi dan mengekalkan alam sekitar terutamanya melalui galakan pendekatan yang berasaskan kepada komuniti. Pihak swasta merupakan pihak yang menjana alam sekitar iaitu melakukan aktiviti-aktiviti ekonomi yang berasaskan kepada sumber alam sekitar. Pihak swasta merangkumi pekilang, pemilik industri yang mengendalikan sendiri perniagaan dengan sumber kewangan sendiri. Di Malaysia pelbagai galakan telah disediakan oleh kerajaan untuk meningkatkan peranan swasta dalam pemuliharaan alam sekitar. Pihak Industri Kecil dan Sederhana (IKS) yang menjalankan aktiviti perindustrian digalakkan untuk menggunakan “teknologi yang lebih bersih” dalam proses pengeluaran. Di samping itu, kemudahan pembiayaan turut disediakan oleh Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC) kepada IKS dalam melaksanakan aktiviti yang berkaitan dengan alam sekitar. Program latihan juga akan dikendalikan bagi menggalakkan syarikat swasta mengamalkan pengurusan alam sekitar di setiap bahagian termasuk pengiraan kos, pengauditan, laporan dan penilaian kitaran hayat mengenai alam sekitar serta Standard ISO 14001.

Selain itu, NGO juga tidak terkecuali memainkan peranan penting dalam melaksanakan program-program yang berkaitan dengan pemuliharaan alam sekitar. NGO merupakan organisasi-organisasi yang berjalan secara bebas dan tidak terikat dengan kerajaan sama ada daripada segi peruntukan dan juga operasi. Pertubuhan NGO seperti Seirra Club, Green Peace, World Wide Fund for Nature (WWF), Persatuan Pecinta Alam Malaysia, Persatuan Perlindungan Alam Sekitar Malaysia dan sebagainya. NGO berperanan meningkatkan kesedaran tentang alam sekitar melalui program pendidikan dan pengembangan sumber alam kepada masyarakat contohnya melalui kempen. NGO juga harus menyediakan peluang kepada semua orang untuk mendapatkan maklumat, pengetahuan dan kemahiran dalam memelihara alam sekitar.

Seterusnya, peranan masyarakat iaitu yang melibatkan orang awam itu sendiri yang menjadi pengguna terakhir kepada barangan yang dikeluarkan oleh pihak swasta. Dalam keadaan tertentu, orang awam juga terlibat secara langsung dalam perkara-perkara yang menyebabkan kemerosotan alam sekitar seperti pembuangan sampah sarap khususnya ke dalam sungai, pembakaran terbuka dan sebagainya. Penglibatan masyarakat penting dalam menjayakan usaha pemeliharaan alam sekitar khususnya dalam pengawalan sisa. Hal ini kerana pengurusan alam sekitar bukan hanya tanggungjawab pihak kerajaan semata-mata tetapi juga merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat yang merangkumi semua pihak. Sesungguhnya, untuk menjamin kelestarian sumber alam sekitar seperti udara, air yang bersih, tanih yang tidak tercemar, mengekalkan kepelbagaian genetik dan keberkesanan dalam penggunaan tenaga maka kerjasama pelbagai pihak perlu diselaraskan. Misalnya, bagi melindungi kepelbagaian spesies biologi yang ada sebagai khazanah alam untuk dirasai oleh generasi akan datang kerajaan memerlukan lebih banyak kerjasama di peringkat nasional dan antarabangsa. Perkara ini perlu diteliti kerana apabila terdapat satu pihak yang berkepentingan sendiri sama ada bagi mengaut keuntungan dan sebagainya maka dengaan sendirinya mereka akan mengeksploitasi sumber alam secara berlebihan. Oleh itu, semua pihak harus bekerjasama menjaga kelestarian alam sekitar agar dapat dirasai oleh generasi akan datang.

Langkah pencegahan yang terakhir ialah dengan menggunakan teknologi terkini dalam mengawal atau mengesan sesuatu bencana alam. Hal ini dapat mengurangkan kadar kehilangan nyawa dan kemusnahan kerana langkah pengawalan dan pencegahan telah diambil. Contohnya teknologi canggih dapat mengesan ribut petir yang akan berlaku melalui peranan Jabatan Meteorologi Malaysia yang sentiasa mengawasi dengan rapinya keadaan cuaca dan menyiarkan ramalan cuaca secara rutin melalui media massa. Maklumat dari rangkaian stesen pencerapan permukaan, radar cuaca, satelit dan sumber-sumber lain dapat menjejak pembentukan ribut petir di negara kita. Oleh sebab itu masyarakat disarankan memberi perhatian pada sebarang nasihat dan amaran cuaca buruk. Selain itu, Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) perlu dilakukan dari masa ke semasa bagi memastikan data-data asas mengenai persekitaran fizikal serta keadaan alam sekitar untuk pemantapan sistem pengurusan alam sekitar negara ini. Kaedah penyelidikan bersama-sama juga amat penting bagi mencari kaedah yang paling berkesan dan tepat untuk mengatasi sesuatu jenis pencemaran yang berlaku. Melalui kaedah penyelidikan, sedikit sebanyak dapat menyumbangkan input dalam usaha-usaha mengatasi pencemaran secara berkesan.

Kesimpulannya, penjagaan alam sekitar adalah penting agar dapat mengelak berlakunya bencana alam yang tidak terduga. Oleh itu, semua pihak harus berganding bahu dalam memastikan alam sekitar kita terpelihara dan jauh dari sebarang kerosakan. Pembangunan sememangnya menjadi kemestian bagi kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Tetapi, biarlah setiap projek pembangunan yang dirancang mesti mengambil kira kesannya terhadap alam sekitar. Seandainya perkara ini tidak dititikberatkan tanpa disedari dalam manusia berusaha meningkatkan taraf hidup secara tidak langsung turut merendahkan kualiti keselesaan hidup mereka sendiri sama ada bagi generasi kini mahupun untuk generasi akan datang. Selain itu, pencemaran perlu dipantau dan dikawal melalui dasar-dasar serta kaedah pengurusan yang lebih sempurna, teratur dan tegas. Sehubungan itu, pengurusan alam sekitar secara bersepadu mesti diwujudkan yang mana pelaksanaannya memerlukan sokongan dan penglibatan semua pihak. Penjagaan alam sekitar bukan hanya sebagai tuntutan sosial tetapi juga merupakan tuntutan agama dan hak generasi akan datang. Oleh itu, marilah kita bersama-sama terutamanya rakyat Malaysia bersatu hati menyemai serta menanam sikap cintakan alam sekitar untuk kepentingan kita bersama. Sesungguhnya, alam persekitaran yang baik menjamin kelangsungan kesejahteraan masyarakat dari sebarang bencana.Sabtu, 1 Jun 2013

Rancangan Realiti TV Masa Kini