Sabtu, 31 Ogos 2013

Harta Intelek Sumber Kekayaan Baru Negara


Dewasa ini, masalah cetak rompak adalah perkara yang tidak asing lagi bagi negara kita. Masalah ini sudah berlaku sejak sekian lama dan pelbagai usaha telah dijalankan bagi menangani masalah ini. Pemantauan, penangkapan dan penguatkuasaan telah dibuat oleh pihak berkuasa tetapi tidak menampakkan sebarang hasil yang positif. Malah, segala usaha yang dijalankan ini hanyalah memberi kesan yang sementara dan tidak memberi apa-apa makna sama ada kepada pihak yang melakukan kesalahan tersebut dan juga pembeli barangan cetak rompak tersebut. Masyarakat hanya bersikap ‘acuh tidak acuh’ dan tidak memandang serius  undang-undang yang digubal oleh kerajaan.

 Apakah yang harus dibuat lagi oleh pihak kerajaan agar harta intelek negara kita ini terus terpelihara? ‘Tepuk dada tanyalah selera’. Masyarakat harus bekerjasama membantu pihak berkuasa memikul tanggungjawab ini dalam usaha membanteras gejala cetak rompak. Masyarakatlah yang sering berhadapan dengan orang ramai sama ada peniaga, penjawat kerajaan atau sebagainya serta lebih mengetahui aktiviti atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Masyarakat seharusnya melaporkan perbuatan yang tidak beretika ini kepada pihak berkuasa agar pihak yang bersalah dapat dihadapkan ke muka pengadilan. Masyarakat juga harus bekerjasama dengan membeli barangan yang asli contohnya cakera padat video (VCD) dan katakan ‘tidak’ pada barangan cetak rompak. Sesungguhnya, peranan masyarakat amat penting dalam membanteras gejala cetak rompak di negara kita di samping undang-undang sedia ada yang telah digubal.

Masalah cetak rompak ini bukan sahaja melumpuhkan ekonomi individu yang menghasilkan karya atau sesuatu produk malah melibatkan negara. Hal ini kerana harta intelek merupakan salah satu sumber pendapatan negara dalam usaha untuk memajukan negara. Hasil pendapatan harta intelek ini akan dapat  diguna untuk menjalankan projek-projek pembangunan dan sekaligus dapat menguruskan negara dengan baik. Harta intelek boleh didefinisikan sebagai hasil kreativiti, pemikiran atau intelek seseorang yang unik, baru dan mempunyai nilai di pasaran. Harta intelek merangkumi pelbagai perkara seperti paten, hakcipta, cap dagangan, rekabentuk perindustrian, rekabentuk susunatur litar bersepadu dan juga petunjuk geografi yang mempunyai pelaksanaan idea yang bernas di dalamnya.

Harta intelek ini perlu dilindungi agar dapat menjaga kepentingan pihak yang menghasilkan ciptaan tersebut dan seterusnya dapat menjamin sumber kekayaan baru negara kita terpelihara. Hal ini kerana harta intelek merupakan hasil daripada pemikiran manusia yang mempunyai pemikiran yang kreatif, inovatif serta semangat yang tinggi untuk menghasilkannya. Hanya manusia tertentu sahaja mampu menghasilkan ciptaan yang berdaya tinggi itu. Harta intelek ini amat bernilai dan berharga serta sukar untuk mendapatkannya. Oleh itu, ciptaan yang berjaya dihasilkan perlu mendapat tempat yang tinggi dalam kalangan masyarakat dan negara serta tidak sewenang-wenangnya diperlakukan dengan perkara yang negatif terhadap hasil ciptaan tersebut untuk kepentingan pihak yang tidak bertanggungjawab. Hasil ciptaan ini layak mendapat pasaran tinggi yang menjadi aset penting dalam ekonomi negara.

Antara kepentingan harta intelek dalam menjadikan sumber kekayaan baru negara ialah harta intelek penting dalam menghasilkan produk-produk baru yang tiada di pasaran. Seperti yang telah diketahui harta intelek memang sukar dihasilkan dan memerlukan pemikiran seseorang yang kreatif, inovatif serta kesungguhan. Ilmu pengetahuan juga penting dalam merealisasikan produk yang diinginkan. Hal ini membolehkan banyak ciptaan produk-produk baru dihasilkan yang tidak terjangkau oleh pemikiran manusia normal. Produk yang dihasilkan boleh di pasarkan sama ada pasaran tempatan mahupun luar negara. Hal ini dapat menambahkan pendapatan negara dan seterusnya meningkatkan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK).

Selain itu, harta intelek dapat mengurangkan pergantungan ekonomi negara kepada komoditi-komoditi seperti getah, kelapa sawit, koko dan sebagainya. Hasil galian yang tidak boleh diperbaharui juga dapat dikurangkan eksportnya seperti emas, bijih timah, minyak mentah, gas asli dan sebagainya. Hal ini membolehkan negara menambahkan lagi sumber pendapatan dan mempunyai alternatif lain dalam pasaran import dan eksport selain pasaran yang sedia ada. Permintaan yang tinggi terhadap barangan negara membolehkan negara menjadi sebuah negara yang maju pada satu masa nanti berbanding sekarang negara kita hanya dalam lingkungan negara sedang membangun. Oleh itu, negara memerlukan lebih usaha untuk terus berjaya dan setanding dengan negara maju yang lain.  Justeru itu, wajarlah harta intelek diberi perlindungan dalam usaha memartabatkan ekonomi dan menaikkan nama negara.

Harta intelek juga membolehkan negara kita bertambah maju dari segi ekonomi dan terkenal melalui penghasilan produk atau ciptaan yang dihasilkan. Contohnya di peringkat antarabangsa, terdapat beberapa cap dagangan ternama yang melambangkan kemajuan sesebuah negara. Apabila disebut sesuatu jenama, maka ia terus sahaja dikaitkan dengan negara tertentu. Misalnya, jenama Nokia mengharumkan negara Finland, jenama Samsung dikaitkan dengan Republik Korea, sementara Sony, Matsushita dan Toyota merupakan jenama yang membanggakan negara Jepun di peringkat antarabangsa. Di Malaysia, jenama seperti Petronas telah memperkenalkan Malaysia ke seluruh dunia. Pelabur asing juga akan turut melabur di negara kita dengan memberi sumbangan dalam bentuk modal dan ilmu pengetahuan setelah yakin dan percaya bahawa harta intelek yang dilaburkan terpelihara daripada sebarangan penyelewengan. Pelaburan asing ini sedikit sebanyak dapat membangkitkan nama negara kita di peringkat antarabangsa. Oleh itu, harta intelek patutlah dipelihara dengan sebaiknya agar negara kita terus pesat membangun menuju era yang penuh mencabar ini.

Langkah-langkah untuk menjadikan harta intelek sebagai sumber kekayaan baru negara ialah dengan membudayakan pemikiran inovasi dalam kalangan pelajar melalui sistem pendidikan ibarat ‘melentur buluh biarlah dari rebungnya’. Sistem pendidikan di Malaysia seharusnya mampu menjana pemikiran pelajar ke arah yang berinovasi, kreatif dan berkebolehan dalam menyelesaikan masalah serta membuat sebarang perancangan. Datuk Seri Najib Tun Razak sendiri mahu pemikiran inovasi dibudayakan dalam kalangan rakyat Malaysia termasuk pelajar bagi membangunkan harta intelek yang akan menjana kekayaan baru negara di masa depan. Menurut Timbalan Perdana Menteri, sejarah telah membuktikan negara yang tidak mempunyai sumber semula jadi seperti Jepun dan Finland, boleh menjadi maju setelah meningkatkan tahap sumber manusia untuk membangunkan ekonomi mereka. "Masa depan negara kita tidak boleh bergantung semata-mata kepada sumber semula jadi seperti getah, kelapa sawit ataupun minyak mentah dan gas asli. Tetapi ia juga perlu berteraskan modal insan yang kita ingin perkukuhkan dalam pembangunan masyarakat dan ekonomi," katanya. Oleh itu, kita harus sedar pembangunan sumber manusia adalah amat penting dalam usaha untuk membangunkan ekonomi negara terutama dalam bidang harta intelek. Modal insan yang dilatih sejak kecil menjadikan pemikiran semakin berkembang dan mampu membawa perubahan yang amat membanggakan di masa hadapan.

Langkah seterusnya ialah dengan memberi perlindungan yang sewajarnya terhadap harta intelek yang dihasilkan. Undang-undang kawalan harta intelek yang termasuk di bawahnya berbagai-bagai akta, seperti Akta Hak Cipta, Akta Cap Dagangan, Akta Reka Bentuk, Akta Cakera Padat dan lain-lain, adalah bertujuan melindungi hak individu atau syarikat daripada dicerobohi dengan sewenang-wenangnya oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab. Agama Islam sendiri melarang umatnya melakukan perbuatan yang melumpuhkan ekonomi seseorang setelah seseorang itu bersusah payah untuk menghasilkannya. Perbuatan ini adalah amat keji di sisi agama dan mendapat balasan di akhirat kelak. Kawalan undang-undang merupakan usaha kerajaan untuk memastikan harta intelek ini terus terpelihara dan membuktikan kesungguhan kerajaan bahawa harta intelek ini amat penting dalam pembangunan ekonomi negara kita.

Demi memastikan bahawa harta intelek ini mampu menjadi sumber kekayaan baru negara ialah dengan memberi galakan kepada ciptaan yang telah dihasilkan. Kerajaan  akan memberi hadiah atau faedah istimewa apabila seseorang atau sesebuah ahli kumpulan mampu menghasilkan ciptaan yang mampu memberi impak positif terhadap negara terutamanya kepada penjawat awam yang mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Hal ini dapat memberi dorongan kepada seseorang untuk terus berusaha agar dapat menghasilkan yang terbaik. Mereka tidak akan berasa was-was dan bekerja dengan bersungguh-sungguh. Mereka percaya segala hasil penat lelah mereka akan dihargai dan mendapat tempat dalam kalangan masyarakat dan negara.

Kesimpulannya, harta intelek mampu menjadi sumber kekayaan baru negara melalui usaha yang bersungguh-sungguh dan bersemangat tinggi. Harta intelek negara perlu dipelihara dengan sebaiknya dan diletakkan  di tempat yang tinggi agar tidak di pandang oleh negara lain bahawa negara kita sebagai sebuah negara yang tidak menghormati dan menghargai karya atau hasil dari rakyatnya. Harta intelek ini membolehkan negara kita lebih maju dan terkenal di masa hadapan. Sesungguhnya, harta intelek mampu membawa perubahan kepada ekonomi negara dan seterusnya dapat dimanafaat oleh rakyat. Oleh itu, marilah bersama-sama membanteras gejala negatif yang melibatkan harta intelek agar negara kita terus maju dan menjadi menjadi negara maju pada suatu hari nanti.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan